گفتاردرمانی

"ارائه خدمات ارزیابی، تشخیص و درمان در حیطه اختلالات گفتار، اختلالات زبانی_ارتباطی و بلع کودکان و بزرگسالان "
کودکان:
- مشکلات بلع و تغذیه نوزادان و کودکان
- تاخیر در رشد گفتار و زبان
- لکنت
- اختلال تلفظ
- اختلال خواندن و نوشتن
- اختلال طیف اُتیسم، عقب ماندگی ذهنی، فلج مغزی، شکاف لب و کام، کم شنوایی و ...

بزرگسالان:
- اختلال بلع و تغذیه در بزرگسالان دارای سکته مغزی، ضربه مغزی
- اختلالات زبانی در بیماران سکته مغزی و ضربه مغزی
- لکنت بزرگسالان
- اختلال تلفظ بزرگسالان دچار پارکینسون، (MS) مالتیپل اسکلروزیس، آلزایمر و دمانس، فلجی اندام های گفتاری ( دیزارتری) و ...

                                                  دریافت نوبت گفتاردرمانی