نوروفیدبک

نوروفیدبک ( NF ) یک روش درمانی مکمل برای درمان های دارویی و روانشناختی است که در درمان اختلالاتی نظیر ADHD, اختلال یادگیری، سو مصرف مواد، اختلال اضطرابی و استرس و ... مفید است.
در این روش فعالیت عصبی مغز اندازه گیری می شود و فرد در همان لحظه از طریق بازخورد دیداری یا شنیداری از فعالیت عصبی مغز خود مطلع شده و این فرآیند منجر به تسهیل خودتنظیمی مکانیسم های عصبی که زیر بنای یک رفتار خاص می شوند، می گردد.
در این روش اشعه یا سیگنالی خاص وارد بدن فرد نمی شود و صرفا سیگنال های زیستی بدن ثبت می گردند، از این رو این روش عارضه جانبی خاصی ندارد.

                                                دریافت نوبت نوروفیدبک