بیوفیدبک

بیوفیدبک (BF)، در این روش مراجع از طریق حسگرهایی که به بدنش متصل می شود، می تواند از علائم زیستی خود همچون نرخ تنفس، میزان فعالیت عضله، میزان تعریق، تغییرات ضربان قلب و درجه حرارت بدن آگاهی پیدا کرده و در راستای هدف خود در آنها تغییراتی ایجاد کند.
این روش در درمان اختلالات روان تنی، اختلالات اضطرابی و نورولوژیک، همچنین جهت ارتقا عملکرد ورزشکاران مفید است.

                                               دریافت نوبت بیوفیدبک