نوار مغز (EEG)

لکتروانسفالوگرافی ( EEG ) یا نوار مغز یک ابزار تشخیصی است که به کمک آن می توان فعالیت امواج مغزی را ثبت نمود. در آسیب های مغزی همچون، ضربه های مغزی، التهابات مغزی، تشنج، اضطراب، افسردگی، اختلالات یادگیری و ... فعالیت امواج مغزی تغییر می کند. از این رو جهت تشخیص اختلالات مغزی میتوان از این ابزار سنجش کمک گرفت و با مقایسه تغییرات موجود در نقشه ی مغزی نسبت به حالت نرمال می توان اختلال مورد نظر را تایید یا رد کرد.

                                                 دریافت نوبت نوار مغز