مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه نوعی خدمات روانشناسی است که به افراد برای داشتن برنامه غذایی سالم و مفید کمک می‌کند. همچنین مشاوره تغذیه طیف وسیعی از نیازها را پوشش می‌دهد و افراد برای کم یا زیاد کردن وزن، آگاهی از نیازهای غذایی کودکان خود در دوران رشد یا هنگام مواجهه با بیماری‌های خاص از جمله دیابت و فشارخون از آن بهره می‌برند. نوع تغذیه در گروه‌های مختلف با توجه به اینکه از جانب بسیاری از افراد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مشاوره تغذیه بر آن تاکید دارد. درواقع یک تغذیه نامناسب می‌تواند منجر به‌بروز مشکلات بسیاری برای فرد بشود. در‌عین‌حال ورزشکاران، کودکان و نوجوانان، سالمندان و مادران در دوران بارداری می‌بایست با یک نظارت دقیق به‌استفاده از موادغذایی بپردازند تا بتوانند سلامتی خود را تضمین نمایند. 

مشاوره تغذیه با هدف افزایش یا کاهش وزن

مشاوره تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

مشاوره تغذیه برای سنین رشد

مشاوره تغذیه برای سالمندان

مشاوره تغذیه برای افراد در حال ترک

مشاوره تغذیه برای بیماری‌های خاص

بیماری‌های روانی و مشاوره تغذیه

                                       دریافت نوبت مشاوره تغذیه